Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΣ

Μπορείτε να γνωρίσετε τους αθλητές που έστειλε η Ελλάδα στους Παραολυμπιακούς αγώνες του Ρίο 2016.
Είναι όλοι υπέροχοι...Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΕΝ ΔΡΑΣΗ

Άμεση απόσυρση της τροπολογίας που συνθλίβει μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εκπαιδευτικούς ΕΑΕ ΠΕ61 και ΠΕ71. Η αποσπασματικότητα νομοθετικών διατάξεων, χωρίς τη διεξαγωγή ενός εθνικού διαλόγου για μια ολοκληρωμένη νομοθετική πρόταση με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δεν συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της εκπαίδευσης, Γενικής και Ειδικής.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του παρόντος σ/ν,
"Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ60 και ΠΕ70 και κατέχουν την ανωτέρω εξειδίκευση στην ΕΑΕ, παρότι στελέχωναν εξαρχής και συνεχίζουν να στελεχώνουν και να στηρίζουν τις δομές ΕΑΕ (οι κλάδοι αυτοί συνιστούν τους αρχαιότερους κλάδους ΕΑΕ) και κατά συνέπεια έχουν συμβάλει ουσιωδώς στην εδραίωση και εξέλιξη της ΕΑΕ στη χώρα μας, έτυχαν τα τελευταία χρόνια άνισης και αδικαιολόγητης μεταχείρισης. Συγκεκριμένα, οι καταργούμενες διατάξεις τους στερούσαν ολικώς τη δυνατότητα υπηρέτησης σε δομές ΕΑΕ. Με την κατάργηση αυτών των διατάξεων αποκαθίσταται η νομιμότητα κατοχής οργανικών θέσεων στην ΕΑΕ των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ και επανέρχεται η κανονικότητα στις υπηρεσιακές μεταβολές οι οποίες εξακολουθούσαν να πραγματοποιούνται παρά την κατάργηση των κλάδων αυτών στις δομές ΕΑΕ.".

Στα παραπάνω μπορεί κανείς να εντοπίσει τις εξής αντιφάσεις:
1) Οι ΠΕ60 και ΠΕ70 από τη μια "στελεχώνουν εξαρχής και συνεχίζουν να στελεχώνουν και να στηρίζουν τις δομές ΕΑΕ..." , ενώ από την άλλη παρουσιάζονται ως θύματα μιας άνισης μεταχείρισης, αφού "οι καταργούμενες διατάξεις τους στερούσαν ολικώς τη δυνατότητα υπηρέτησης σε δομές ΕΑΕ". Πώς γίνεται αυτός που στερήθηκε τη δυνατότητα υπηρέτησης σε κάποια δομή να συνεχίζει να τη στελεχώνει και να τη στηρίζει, είτε ως μόνιμος είτε ως αναπληρωτής;
2) Αφού "Με την κατάργηση αυτών των διατάξεων αποκαθίσταται η νομιμότητα κατοχής οργανικών θέσεων στην ΕΑΕ των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ" και επομένως αμφισβητείται η ίδια η «νομιμότητα» προηγούμενου νόμου (Ν. 3966/2011), πώς γίνεται όχι μόνο να μην έχει χαθεί ούτε μία οργανική θέση εκπαιδευτικού ΠΕ70 και ΠΕ60 στην ΕΑΕ έως σήμερα αλλά και να μην έχει μονιμοποιηθεί στο ΥΠΠΕΘ ούτε ένας ΠΕ71 ή ΠΕ61;
3)Το ότι "επανέρχεται η κανονικότητα στις υπηρεσιακές μεταβολές οι οποίες εξακολουθούσαν να πραγματοποιούνται παρά την κατάργηση των κλάδων αυτών στις δομές ΕΑΕ" εμπεριέχει από μόνο του την τραγική αλήθεια της μη εφαρμογής των νόμων στη χώρα μας. Αλλά αφού οι νόμοι δεν εφαρμόζονται, ποιος ο λόγος να συνταχθεί ένας νέος που επαναφέρει κάτι που δεν σταμάτησε να ισχύει ποτέ, όπως η αδιαλείπτως εφαρμοζόμενη "κανονικότητα" στις υπηρεσιακές μεταβολές; Μήπως για να συμπεριληφθούν κάποια επιπλέον προσόντα (όπως σεμινάρια αδιευκρίνιστης διάρκειας και εμπειρία στην ενισχυτική διδασκαλία) ή για να συμπληρωθεί το εδάφιο της μη απαιτούμενης κατοχής ειδικών προσόντων για την απόσπαση των μόνιμων εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ;
4) Άκρως αντιφατική και αβάσιμη είναι για πολλούς λόγους και η άποψη πως η έως τώρα μεταχείριση των ΠΕ70 και ΠΕ60 στην ΕΑΕ υπήρξε άδικη και άνιση  σε σύγκριση -προφανώς- με τους ΠΕ61 και ΠΕ71. Αν λοιπόν συγκρίνουμε τους δύο κλάδους, θα διαπιστώσουμε πως εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια ισχύουν τα εξής:
α) Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ έχουν διενεργηθεί για εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων εκτός των ΠΕ61 και ΠΕ71.
β) Έχουν μονιμοποιηθεί στην εκπαίδευση χιλιάδες νέοι εκπαιδευτικοί, με ή χωρίς εξειδίκευση στον κλάδο τους ή στην ΕΑΕ, αλλά ούτε ένας ΠΕ71 ή ΠΕ61.
γ) Δεν υπάρχει ούτε ένας δάσκαλος ΠΕ70 που να έχει υπηρετήσει 15 έτη αποκλειστικά ως αναπληρωτής και να μην του έχει δοθεί η δυνατότητα μόνιμου διορισμού, αφού εκατοντάδες δάσκαλοι ΠΕ70 μονιμοποιήθηκαν ακόμη και χωρίς επιτυχία ΑΣΕΠ μέσα στα προηγούμενα δεκαπέντε χρόνια.
δ) Ο Ν. 3966/2011 έδωσε τις οργανικές θέσεις ΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε εκείνους που έχουν βασικό τίτλο σπουδών Δασκάλου ή Νηπιαγωγού Ειδικής Αγωγής (ΠΕ71 και ΠΕ61), όπως ακριβώς συμβαίνει δηλαδή με όλους τους κλάδους της εκπαίδευσης, από τους πτυχιούχους των οποίων δεν απαιτούνταν ποτέ η κατοχή επιπλέον προσόντων -πέραν του βασικού πτυχίου- για την κατάληψη θέσης στον κλάδο τους ή τη συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Οι θέσεις μετονομάστηκαν σε ΠΕ71 και ΠΕ61, αλλά α)ποτέ έως σήμερα δεν υπήρξε μονιμοποίηση των εν λόγω κλάδων στο Υπουργείο Παιδείας και β) ποτέ δεν χάθηκε ούτε μία οργανική θέση ΕΑΕ από τους ήδη υπηρετούντες μόνιμους δασκάλους και νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής.
ε) Με το παρόν νομοσχέδιο το ΥΠΠΕΘ ισχυρίζεται πως κατανέμει δικαιότερα τις οργανικές θέσεις ΕΑΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, από τη μια δίνοντας  στους ΠΕ70 και ΠΕ60 απεριόριστες δυνατότητες οργανικότητας, κινητικότητας και ευελιξίας μεταξύ ειδικής και γενικής αγωγής και από την άλλη αφαιρώντας το βασικό δικαίωμα των ΠΕ71 και ΠΕ61 να καταλαμβάνουν  οργανικές θέσεις στον κλάδο που έχουν αποκλειστικά και εξαρχής σπουδάσει. Στο πλαίσιο του ενιαίου συστήματος προσλήψεων, της ισότιμης μεταχείρισης και της προώθησης της συνεκπαίδευσης διερωτόμαστε λοιπόν: Εκπαιδευτικοί ΠΕ71 και ΠΕ61 με συμμετοχή σε "προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης" (άρθρο 21, Διορισμοί εκπαιδευτικών ΕΑΕ - υπηρεσιακές μεταβολές,  παράγραφος 4γ) θα αξιοποιούνταν αντίστοιχα για τη στελέχωση δομών Γενικής Εκπαίδευσης από το ΥΠΠΕΘ ελλείψει εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70;

Ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει η κοινή λογική και ας αντιληφθούμε επιτέλους ποιος πραγματικά αδικήθηκε στον χώρο της ΕΑΕ όλα τα προηγούμενα χρόνια και για ποιον επιδιώκεται μια νέα άνιση μεταχείριση ακόμη και σήμερα.
Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Το όνειρο του Κάι Λούις έγινε πραγματικότητα....
Δάμασε τα κύματα παρέα με μια νέα εφεύρεση.Η εφεύρεση επιτρέπει σε ανθρώπους με αναπηρία να διασχίσουν τα κύματα.

Ο 13χρονος δοκίμασε τη σανίδα που δημιουργήθηκε από πανεπιστημιακούς  -ακαδημαϊκούς. Η σανίδα λοιπόν επιτρέπει στα παιδιά με αναπηρίες να νιώσουν την ελευθερία της θάλασσας.Μετά από την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή οι ερευνητές πιστεύουν ότι πολλά παιδιά που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια θα μπορέσουν να περάσουν την ώρα τους στην κορυφογραμμή των κυμάτων.

Ο Κάι  δήλωσε όλο χαρά ότι το πρώτο κύμα που διέσχισε ήταν το πιο μεγάλο που μπορούσε να περάσει αλλά και ότι η ψυχή του είχε φτάσει στο στόμα του.
Πηγή: diaforetiko.gr

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

  Ο  καλλιτέχνης Dwayne Szot ήξερε από μικρή ηλικία ότι ήθελε να δημιουργήσει κάτι διαφορετικό, μια εφεύρεση που θα βοηθούσε στην κοινωνική αλλαγή και ότι δεν θα κοσμούσε απλώς τα μουσεία με πίνακές του. Το καλλιτεχνικό του όνειρο πήρε σάρκα και οστά αντλώντας έμπνευση από την καθημερινότητα των παιδιών με αναπηρία. Ο καλλιτέχνης είχε προσωπική εμπειρία, καθώς βοηθούσε τη μικρή αδελφή του που έπασχε από εγκεφαλική παράλυση να χρησιμοποιεί το σχολικό λεωφορείο. Και έτσι, δημιούργησε μια παιχνιδιάρικη συσκευή που προωθεί την δημιουργικότητα και επιτρέπει σε παιδιά που βρίσκονται σε αναπηρικό καροτσάκι να εκφράσουν τις καλλιτεχνικές ανησυχίες τους με χρώμα και ζωγραφική. "Αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι μόνο η έκφραση. Θέλω να δώσω την ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά να ζήσουν τη ζωή τους στο έπακρο", αναφέρει στη Huffington Post. 

Οι φωτογραφίες μιλάνε μόνες τους.
Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

ΠΑΙΧΝΙΔΙ και πάλι παιχνίδι....Τον Απρίλιο του 2015 δημιουργήθηκε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη καμπάνια ενημέρωσης - η #ToyLikeMe-  από την Rebecca Atkinson, με στόχο την δημιουργία μιας θετικής αντιπροσώπευσης της αναπηρίας στον κόσμο των παιχνιδιών με έμπνευση, σεβασμό και ισότιμη αναγνώριση της διαφορετικότητας.
Δημοσιογράφος στο επάγγελμα η Rebecca, με προϋπηρεσία στο BBC, ασχολήθηκε με παιδικές εκπομπές και στη συνέχεια σχεδιάζοντας ιστοσελίδες για τους νέους και για μουσική. Όλα ξεκίνησαν από ένα προσωπικό της βίωμα.Όπως η ίδια δηλώνει «Είμαι μερικώς κωφή και εν μέρει τυφλή. Οπότε μεγάλωσα με ακουστικό βαρηκοΐας και δεν είχα ποτέ κάποιο παιχνίδι που να είναι η αντανάκλασή μου. Όταν ήμουν 15 χρονών η Mattel κυκλοφόρησε μια κούκλα Barbie που ήταν κωφή, θυμάμαι πως ένιωσα απέραντο ενθουσιασμό, αν και ήμουν πολύ μεγάλη πια για να παίξω με Barbie».
«Αργότερα, παρατηρώντας τα παιχνίδια των παιδιών μου, παρατήρησα ότι κανένα παιχνίδι δεν περιείχε έστω μία φιγούρα με κάποια μορφή αναπηρίας. Με ενόχλησε πολύ γιατί τα παιχνίδια υποτίθεται ότι χρησιμοποιούνται για να εκπαιδεύουν και να διασκεδάζουν τα παιδιά. Και τότε αναρωτήθηκα…Τι διδάσκει αυτό στα παιδιά μας; Όταν αντιλήφθηκα το μέγεθος αποκλεισμού της αναπηρίας από τις μεγαλύτερες εταιρίες παιχνιδιών αποφάσισα να κάνω κάτι. Βλέπετε ήμουν κι εγώ ένα από αυτά τα παιδιά. Μίλησα με κάποιες μητέρες άλλων παιδιών με ιδιαιτερότητες και ιδρύσαμε μαζί μια σελίδα στο facebook, το #ToyLikeMe
Η σελίδα αυτή είχε σκοπό να δείξει στην παγκόσμια βιομηχανία παιχνιδιών ότι απέκλειε τα παιδιά τους από το παιχνίδι, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους αλλά και να πιέσει στην δημιουργία παιχνιδιών για παιδιά με αναπηρία. Το κοινό ανταποκρίθηκε και ήδη η σελίδα απέκτησε ένα μεγάλο κοινό.


Η προσπάθειά τους απέδωσε και μετά από χιλιάδες υποστηρικτές, αρκετές γνωστές εταιρείες παιχνιδιών έδειξαν ενδιαφέρον. Για παράδειγμα η εταιρεία «Makies» κατασκεύασε μία σειρά από κούκλες με ειδικές ανάγκες, όπως εκείνη που έχει ένα εκ γενετής σημάδι στο πρόσωπο, μια άλλη φορά ακουστικά βαρηκοΐας και μία άλλη κρατά μπαστούνι. 

Ευτυχώς εκτός από την εταιρία «Makies», υπήρχαν κι άλλες εταιρείες που ευαισθητοποιήθηκαν όπως η «Playmobil», η «Lego», η «Playskool», η «ToyNews», η
«Hasbro» και η «Mattel».Πηγή:inmommy.gr